1 Decembrie la Aşezământul de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie”

Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești.  Unitatea, dreptatea şi libertatea au fost idealurile spre care a tins neamul românesc încă din cele mai vechi timpuri. Şi poate că este prea mult spus ,,ideal”, ci starea naturală dăruită de Făuritorul existenţei noastre, care să-i permită să evolueze armonios şi paşnic.  

Copiii de la Aşezământ serbează cu respect, în fiecare an, Ziua Naţională a României la 1 Decembrie – prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român.

Anul acesta, în prezenţa Părintelui Stareţ al Mănăstirii Bogdana, a Părintelui Diacon Vasile Demciuc, profesor la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava şi a celor care au răspuns pozitiv invitaţiei noastre, copiii care fac parte din Corul mixt al Aşezământului ,,Sf. Ierarh Leontie” (aflat sub oblăduirea domnului profesor George Mironescu) şi cei de clase primare (coordonaţi de domnişoara Dari Mirela), au sărbătorit cei 99 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, interpretând o serie de cântece patriotice şi rostind versuri reprezentative momentului.

Străduinţa de a le urma exemplul se resimte din ce în ce mai redus în zilele noastre, însă bucuria de a ne şti urmaşi ai acestor români nu poate fi stinsă. Ei ne sunt reper moral autentic, căci prin jertfa lor naţiunea noastră a reuşit să propăşească. De aceea, din recunoştinţă pentru darul moştenit, încercăm să le insuflăm copiilor datoria de a duce mai departe lupta pentru unitatea naţională, începând cu cea mai mică comunitate pe care o pot forma aşa cum se cuvine: familia creştină.

LA MULŢI ANI, TUTUROR ROMÂNILOR!