Educatorii din cadrul Aşezământului de copii ,,Sf. Ierarh Leontie” au încheiat programul de formare profesională

Începând cu data de 16 martie 2018, prima serie de educatori responsabili de creşterea şi educarea copiilor şi tinerilor din cadrul Aşezământului ,,Sf. Ierarh Leontie”, au participat la cursurile programului de formare profesională – specializarea ,,Pedagog social” (COR 341202) – susţinut de membrii Asociaţiei CIS IMPROVE Sibiu.

Cursul a inclus 64 de ore de formare (activitate interactivă cu formatorul şi ore de studiu individual) şi s-a desfăşurat în incinta instituţiei pe parcursul a cinci săptămâni de activitate.

Examenul de finalizare a cursului de formare a avut loc luni, 23 aprilie 2018, în prezenţa unei comisii de evaluare din cadrul Asociaţiei CIS IMPROVE Sibiu.

Certificatul de absolvire obţinut la încheierea cursului este recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, putând fi utilizat atât în ţară şi în UE.