În prag de Înviere…

Iată-ne, şi în acest an, în aşteptarea zorilor celor mari ai Învierii Domnului, aşa cum ne-a fost dat să-L petrecem pe drumul Crucii Sale, de-a lungul istoriei şi de-a lungul vieţii fiecăruia dintre noi pe Bunul nostru Domn, Împăratul făpturii, Iisus Hristos, Cel ce a învăţat lumea, a pătimit pentru noi, S-a răstignit, a înviat şi S-a arătat apostolilor după dimineaţa Învierii.

Transmitem, pe această cale, urări înveşmântate în pacea şi armonia Sfintelor Paşti! Să intrăm în bucuria Sărbătorii Învierii care anticipează, încă de pe acum, bucuria pregătită nouă de Tatăl milostiv, la întoarcerea noastră Acasă, în harul iubirii milostive a Sfântului Duh, dimpreună cu toţi, în fericirea veşnică!

Fie ca Învierea Domnului să vă întărească credinţa şi nădejdea, răsădite din jertfa Mântuitorului pentru noi toţi! Lumina Sfântă să vă găsească nestinsă candela dragostei şi să vă călăuzească paşii spre mântuire! Hristos a Înviat!