Înălțare spirituală

Înălțare spirituală, patriotică la Așezământul de Copii Sfântul Ierarh Leontie ,a fost rezultatul organizării exemplare, a două evenimente  clăditoare de suflet :

  • în ziua de sâmbătă 30 septembrie, Cenaclul ,,Lumină Lină,, condus de preotul Cătălin Dumitrean, a onorat invitația conducerii Așezământului ce s-a transformat într-un concert de înaltă ținută artistică și morală, în bisericuța Așezământului, în care au răsunat cântecele patriotice ale provinciei Dealurilor Harice acum zis și Ardeal, inimos exprimate de Andreea și Andra, de Ioan Ivan, părintele Alexandru, Romică, părintele Mihai Petian, Vlad, cântece întărite și de participarea vioaie a tuturor participanților. În afara tinerilor și copiilor din Așezământ, subliniem participarea Părintelui Stareț Arhim. Iustin,  care la încheierea concertului a binecuvântat ,,Lumină Lină” misiunea sa nobilă, talentul  și harul interpreților iar cuvântul de mulțumire din partea conducerii Așezământului, a părintelui director Protos. Iustin  au împărtășit emoțiile răscolite de cei din cenaclu, a credincioşilor prezenţi,  personalităților locale, a invitaților din multe județe ale țării: Mehedinți,Iași, Vaslui, Brașov, Bacău, Constanța.

De un imens impact haric au fost vechile poezii și pricesne ale Transilvaniei, care au avut ca  …rod….foarte multe lacrimi ale trăirilor sufletești ale fiecăruia.

Cum frumos spunea poetul, s-au unit în cuget și simțire, parcă prin dangănul sonor al clopotelor Putnei, a Râmețului, a Albei Iuliei, a Cernăuților și a tuturor pământurilor locuite de românii de pretutindeni. Important pentru misiunea aleasă a acestui  concert, a fost reacția copiilor, a tinerilor Așezămânrului care, organizați într-un promițător cor, au ,,răspuns,, darului  Luminei Line, printr-un repertoriu  artistic  armonizat cu ,,tonul,, dat de oaspeți!

Tot-ul artistic a fost realizat de cuvântul de învățătură al preotului Cătălin Dumitrean, un împătimit al FRUMOSULUI românesc, ce a reușit să aducă la maxim trăirile sufletului, atât la adulți și mai cu seamă la cei tineri, mai însetați parcă de cele dăruite de cenaclu și conducătorul său.

Pe curând și alte evenimente de acest bun gust, de toate zilele alese!

Vasile Popescu