Lansarea trupei de teatru TASLE-R

Sâmbătă, 16 martie 2019, a avut loc lansarea trupei de teatru TASLE-R la Aşezământul de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie”; trupă formată din 18 copii – elevi de gimnaziu – cu reale valenţe actoriceşti.

Evenimentul s-a desfăşurat în sala de lectură din cadrul Casei multifuncţionale pentru tineret, unde, încă de la intrare, eşti însurajat să păşeşti urmând îndemnul: ,,Intră! Nu-ţi fie teamă! Nu pierzi nimic, câştigi!”

La iniţiativa şi sub îndrumarea doamnei prof. Doina-Maria Marici, copilaşii au reuşit să-i încânte pe toţi cei prezenţi, atât prin înfăţişare – fiind costumaţi potrivit rolului pe care l-au interpretat – cât şi prin solemnitatea prezentării lor (scene din diferite poveşti).

Ne propunem ca acesta să fie doar începutul, iar într-un viitor apropiat trupa TASLE-R să-şi dezvolte sectorul de activitate, astfel încât să participe la diverse concursuri tematice.

Tot cu această ocazie s-a deschis şi ,,Clubul de lectură” printr-un alt argumentat îndemn: ,,Citeşte! Citeşte ca să cunoşti mai mult, să vorbeşti mai frumos, mai bine, mai corect!”

Doamna prof. Marici a creat un cadru adecvat, expunând imagini cu personalităţi reprezentative ale culturii şi civilizaţiei româneşti.

Toate acestea, spunea dumneaei, ,,îndeamnă la cunoaştere prin lectură în toate domeniile existenţei poporului român: istorie, cercetare, ştiinţă, sport, muzică, sculptură, pictură, teatru, medicină, literatură, învăţământ, ş.a.”

Copiii au răspuns îndemnului îndrumătoarei lor şi rezultatul este unul benefic şi imperios necesar, mai ales acum, când ştiinţa electronică a luat amploare, iar copiii şi tinerii nu mai citesc, exprimându-se cu dificultate şi împiedicând astfel o comunicare orală clară şi corectă.