Zărind de departe turla Bisericii ,,Acoperământului Maicii Domnului”, la intrarea în Rădăuţi, ai spune că se află pe o întindere pustie, apoi, înaintând, eşti întâmpinat de icoana Sf. Acoperământ al Maicii Domnului (o troiţă) care veghează asupra spaţiului românesc (harta României), după care ţi se înfăţişează o sumedenie de clădiri divers colorate.

Poarta mereu larg deschisă şi varietatea construcţiilor te îndeamnă măcar să priveşti amănunţit, dacă nu ai prilejul să opreşti. Păşind pe încăpătoarea alee până în inima incintei – de unde se răsfrâng alte posibilităţi de orientare a paşilor – şi remarcând liniştea ,,aflată la ea acasă”, ai spune că te afli într-un loc rupt de realitate sau pe-o bucăţică de Rai.

misiune02

Toate acestea au luat fiinţă în toamna anului 2001, moment în care s-a demarat proiectul de construire a Aşezământului de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie” la iniţiativa Părintelui Arhim. Iustin Dragomir Ioan, Stareţul Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi, sub imboldul sentimentului nobil al filantropiei şi milei – rodul unei calitative educaţii creştine – făcută cu tact şi cu iubire fără margini de către cei rânduiţi pentru aceasta, cât şi de cei a căror structură nu le permite să stea cu mâinile în sân în faţa suferinţei aproapelui.

Cu alte cuvinte, vorbim de implicarea Bisericii în partea social-filantropică, având în vedere dificultatea zilelor noastre, nivelul de trai deficitar predominant şi firava nădejde de mai bine, cei aflaţi în situaţii vulnerabile îndreptându-şi speranţa doar spre cei mai ,,bine hrăniţi” spiritual. În acest sens, ajutorul destinat aproapelui, în funcţie de mijloacele existente, este, înainte de toate, o datorie, iar dacă se oferă şi cu dragoste, rezultatele nu întârzie să apară.

misiune03

Aşezământul de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie” este un serviciu social ce asigură un mediu stabil (Centru rezidențial transpus în 11 căsuțe de tip familial) și servicii integrate de calitate oferite copiilor din incinta instituției, în vederea reintegrării în familie sau, după caz, reintegrării socio-profesionale și pregătirii pentru viață independentă.

Spaţiul care i se oferă copilului încearcă să fie un loc al siguranţei, liniştii, un loc în care se acumulează experienţe de viaţă; prin urmare, se străduieşte să fie un spațiu ocrotitor, să dezvolte creativitatea și sentimentul de „a te simți acasă”.

Scopul Aşezământului vizează înlocuirea temporară sau atât cât este necesar – atunci când situaţia nu permite reintegrarea copilului în familia naturală sau în cea extinsă – a responsabilităţilor părinteşti şi anume:

 • Nevoia de supraviețuire (hrană, odihnă, igienă, ambient plăcut);
 • Nevoia de siguranță (protecție, afecțiune, empatie, încurajare, susținere);
 • Nevoia de socializare (apartenența la o familie, la un mediu, la un ansamblu de credințe);
 • Nevoia de recunoaștere și de participare (implicare, cooperare, responsabilitate, creativitate);
 • Nevoia de diferențiere (unicitate);
 • Nevoia de a evolua (de a învăța și de a descoperi);
 • Nevoia de actualizare (de individualizare (îndepărtarea amintirilor dureroase sau sentimentelor de teamă));
 • Nevoia de armonizare (reîntregire (dobândirea bucuriei pentru simplul fapt de a exista, în ciuda împrejurărilor negative)).

Grupul ţintă al serviciului social este format din:

 • copii orfani,
 • copii lipsiți de mijloace de existență şi
 • copii proveniți din familii dezorganizate,

… cu vârsta curpinsă între 3 – 18 ani, de pe raza județului Suceava, cu hotărâre de plasament din partea Comisiei de Protecție a Copilului, Suceava sau sentință judecătorească a Tribunalului Suceava.

La depistarea cazurilor colaborăm cu autorităţile locale, cu DGASPC Suceava şi cu parohiile religioase, selectarea beneficiarilor realizându-se potrivit primei etape a managementului de caz, prin evaluare iniţială proprie sau prin intermediul DGASPC Suceava.

misiune01

Aşezământul îşi desfăşoară activitatea în domeniul social, educaţional şi în cel medical, propunându-şi:

 1. Asigurarea unor activități educaționale şi de comunicare-socializare;
 1. Asigurarea hranei, odihnei, igienei şi crearea unui ambient plăcut;
 1. Oferirea protecţiei, afecţiunii, empatiei, încurajării şi susţinerii, prin socializare permanentă;
 1. Insuflarea apartenenţei la un mediu, la un ansamblu de credinţe, prin asigurarea unui mediu stabil (cele 11 căsuţe de tip familial);
 1. Facilitarea implicării, cooperării, responsabilizării, manifestării creativităţii, prin implicarea în organizarea activităţilor zilnice (îngrijirea şi întreţinerea spaţiului de locuit şi activităţi de autogospodărire) şi participarea la îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului social de care beneficiază, încercând a li se forma şi consolida deprinderi de viaţă autonomă şi independentă, în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate;
 1. Oferirea diverselor posibilităţi de a învăţa şi de a-şi descoperi talentul, precum şi de a-şi petrece timpul liber, prin intermediul Atelierului de pictură şi quilling şi a Sălii de exersări canto din incinta instituţiei;
 1. Oferirea consilierii, în vederea îndepărtării amintirilor dureroase sau sentimentelor de teamă;
 1. Susţinere acordată pentru dobândirea bucuriei pentru simplul fapt de a exista, în ciuda împrejurărilor negative, prin organizarea unor întâlniri deschise individuale şi/sau de grup.

misiune04

În cadrul serviciului lucrează următoarele categorii de personal: un medic, un asistent medical, un logoped, un asistent social, un psiholog, un manager resurse umane, 35 instructori educatori, un contabil, un cadru tehnic PSI, un referent spiritual biserică, un administrator, un magaziner, trei bucătari, o spălătoreasă, un instalator, doi șoferi şi trei paznici.

Pe lângă faptul că Așezământul veghează la dezoltarea optimă a copiilor rezidenți – prin satisfacerea nevoilor și acordarea sprijinului în orice circumstanță – acestora li se oferă, totodată, posibilitatea dezvoltării spirituale și crearea/ menținerea relației cu Făuritorul existenței noastre, prin intermediul bisericii din incinta instituției, cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului” (1 Octombrie) și referentului spiritual responsabil în păstorirea acesteia.