Omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu

Trecut-au anii… 168 de la nașterea celui care a exprimat cel mai profund şi complex sufletul românesc, lăsându-ne amintirea unei neprețuite existențe și mesaje cu o rezonanță și de o actualitate incontestabilă, transpuse în opera sa.

Ca în fiecare an, de ziua lui Eminescu (15 ianuarie) – Ziua Culturii Naţionale – ne-am îndreptat gândurile către locul copilăriei acestuia – binecuvântatul ținut al Botoșanilor – și către viața poetului nepereche, străduindu-ne să-i aducem un omagiu mergând ,,pe urmele lui”, în locul care ,,vorbeşte” despre „omul deplin al culturii române”, respectiv satul de reşedinţă al comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani (Ipoteşti).

Aici, copiii și  tinerii Aşezământului ,,Sfântul Ierarh Leontie” au vizitat Casa Memorială, Biserica Adormirea Maicii Domnului (Uspenia) – în care a fost botezat poetul – Lacul şi Codrii lui Eminescu, susţinând, totodată, un recital de romanţe eminesciene și versuri alese și rostite de aceștia, din vistieriile moştenite.

Să nădăjduim că preţuirea ,,slovei” marelui poet va dăinui și că „aducerile aminte îl vor troieni cu drag” cât va fi suflare românească pe aceste vechi plaiuri, întrucât, înainte de orice altă bogăţie literară, Eminescu, prin multitudinea referințelor asupra societăţii și problemelor ei, ,,a purtat o luptă” pentru idealul unității românilor.