,,Perseverenţă şi profunzime”: Nicoleta Andreea Onisimiuc

În seria tinerilor integraţi în Atelierul de Pictură ,, Vasile Popescu” al Aşezământului, Nicoleta Andreea Onisimiuc, cu vârsta de 18 ani, se distinge pentru consecvenţa cu care lucrează. Aceasta a expus, şi în acest an, cele mai multe tablouri, 26 – de valoare ridicată – în cadrul celei de-a patra ediţii a Vernisajului Uimirea, cea de fiecare zi, organizat la Galeria de Pictură aflată în incinta Aşezământului şi evaluat de doamna Maria Olimpia Tudoran Ciungan din Sibiu (critic şi istoric de artă).

Alături de Larisa Dragomir şi Andrei Baciu, activitatea Nicoletei se distinge; diferenţă confirmată de însuşi mentorul lor – Aquarelistul Vasile Popescu – după cum urmează:

<<Nicoleta Onisimiuc este una din stelele Atelierului de Pictură al Așezământului, ce și-a însușit un mare număr de tehnici specifice acuarelei, dar aplicate într-un fel propriei percepții artistice. Acest arsenal, perfecționat, față de anii trecuți, îi permit o exprimare plastică de o întindere mai mare, ce vileguiește o plinătate de sensibilitate și o fantezie având ca element principal lumina!

Cu totul remarcabile, sunt trei metafore imagistice, Haiku, Visul, Cadoul perfect, ce demonstrează nivelul tehnic pe care l-a atins. Căutările sale, având ca scop progresul în dificila tehnică a acuarelei, sunt vădite și-n seria tematică, În miezul dimineții, Zori de zi, Miază noapte.

O altă calitate, a unor acuarele ale sale este sugerarea prin imagine a sunetului și a… tăcerii care e tot un sunet dar bine armonizat sufletește (cum e cazul eminescienii ,,Trece lebăda pe ape/ Printre trestii să se culce…!”). Astfel, sunetele se ,,aud” în culorile tablourilor Muzicalitatea florilor, Singur pe lume, Singurătate și, mai ales, în Gingășia macilor, care efectiv cântă și te încântă!

Nicoleta, a dovedit iar, o hărnicie discretă, asemenea unei furnici care prin perseverență ajunge la performanțe, incomparabil mai mari, față de propria dimensiune. O altă dovadă, sunt peisajele Puritate, Tricolorul, Lumea Albastră și Aurora boreală.

Cosmosul artistic al Nicoletei e redat cu pasiune în lucrările sale, ce-i reflectă interiorul său intim, cu dorințele vârstei și a vremurilor: Perechea perfectă, O ploaie de mai, Simbolul iubirii.

Potențialul ei e mult mai mare, deși încă nu e manifestat. Puterea manifestării performanței constante stă în munca pentru îmbogățirea în primul rând a culturii generale, dar mai ales poezie, filozofia existenței, istoria artei, și a găsirii de tehnici noi și interpretări care să o reprezinte tot mai mult ca unicat, așa cum ne-a creat Dumnezeu.>>