Sărbători cu pace şi întărire!

Aşteptăm încă o dată zorii Învierii Împăratului Ceresc, aşa cum ne-a fost dat să-L petrecem pe drumul Crucii Sale în această perioadă de încercare. Aşteptăm Învierea Bunului nostru Domn, Împăratul făpturii, Iisus Hristos, Cel ce a învăţat lumea, a pătimit pentru noi, S-a răstignit, a înviat şi S-a arătat apostolilor după dimineaţa Învierii.

Anul acesta ne pregătim altfel pentru Înviere şi poate, după multă vreme, cu mai puţină preocupare materială şi mai multă pregătire lăuntrică. Împrejurările actuale ce ne-au constrâns să stăm mai mult în casele noastre au adus cu sine şi aspecte binefăcătoare, precum acela că avem un bun prilej de a ne autoevalua parcursul vieţii şi a redescoperi bucuria şi nevoia comuniunii cu cei din jur.

Transmitem, pe această cale, urări înveşmântate în pacea şi armonia Sfintelor Paşti! Să intrăm în bucuria Sărbătorii Învierii care anticipează, încă de pe acum, bucuria pregătită nouă de Tatăl milostiv, la întoarcerea noastră Acasă, în harul iubirii milostive a Sfântului Duh, dimpreună cu toţi, în fericirea veşnică!

Aducem prinos de recunoștință și mulțumire pentru toată fapta bună tuturor celor care ne-au fost alături, care au văzut în Aşezământul de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie”, Rădăuţi, locul unde pot să înfăptuiască binele.

Fie ca Învierea Domnului să vă întărească credinţa şi nădejdea, răsădite din jertfa Mântuitorului pentru noi toţi! Lumina Sfântă să vă găsească nestinsă candela dragostei şi să vă călăuzească paşii spre mântuire!

Hristos a înviat!