Serbare în memoria marelui poet Mihai Eminescu la Aşezământul de copii

Trecut-au anii… 169 de la nașterea celui care a exprimat cel mai profund şi complex sufletul românesc, lăsându-ne amintirea unei neprețuite existențe și mesaje cu o rezonanță și de o actualitate incontestabilă, transpuse în opera sa.

Şi în acest an ne-am dorit să valorificăm ,,bogăţiile moştenite”, organizând în duminica premergătoare evenimentului, 13 ianuarie 2019, o serbare, în sala mare din incinta instituției noastre, într-un mod aparte. De această dată, fiecare căsuţă în parte împreună cu doamnele educatoare au avut libertatea să pregătească câte un scurt program în memoria marelui poet.

Astfel, desfăşurarea serbării a cuprins activităţi dintre cele mai diverse; de la note biografice prezentate cu acurateţe, până la scenete şi recital de romanţe eminesciene, iar pentru evaluarea calităţii pregătirii şi premiere a fost delegat un juriu, având ca membri câte un reprezentant al fiecărei căsuţe şi Părintele Director Iustin Tănase al aşezământului.

Iar aceasta nu a fost tot, întrucât, marţi, 15 ianuarie 2019, copiii au participat la activitatea culturală organizată la Casa de Cultură Rădăuţi, aducându-i un omagiu celui care ne-a învăţat să apreciem minunăţiile ce ne înconjoară şi ne-a determinat să privim dincolo de material.

Să nădăjduim că preţuirea ,,slovei” marelui poet va dăinui și că „aducerile aminte îl vor troieni cu drag” cât va fi suflare românească pe aceste vechi plaiuri, întrucât, înainte de orice altă bogăţie literară, Eminescu, prin multitudinea referințelor asupra societăţii și problemelor ei, ,,a purtat o luptă” pentru idealul unității românilor.