,,Simplitate şi spiritualitate”: Constantin Iulian Lucaci şi Mihai Gabriel Ursulean

Un alt exemplu de reuşită, remarcat în rândul copiilor integraţi în Atelierul ,,Vasile Popescu” – în ceea ce priveşte pictura – poartă numele unor tineri merituoşi prin rezultatele obţinute, respectiv, Constantin Iulian Lucaci (15 ani) şi Mihai Gabriel Ursulean (16 ani).

Cu alte cuvinte, cei doi au expus lucrări şi anul acesta în cadrul celei de-a patra ediţii a Vernisajului Uimirea, cea de fiecare zi, organizat pe 21 mai 2016, la Galeria de Pictură din incinta Aşezământului, temeinicia activităţii lor fiind descrisă de Aquarelistul Vasile Popescu – cel care le-a devenit mentor – după cum urmează:

<<IULIAN, a expus 13 lucrări reprezentând icoane, peisaje și flori. Debutul din 2013, odată cu fondarea Atelierului, dar mai ales din lucrările expuse la Galeria Municipiului Rădăuți în 2014 a scos  în evidență un dar greu de definit teoretic, de a dărui tablourilor sale o atmosferă cu totul specială, ce atrăgea atenția imediat, deoarece, această atmosferă, stârnea sentimente profunde în privitor.

La acestă expoziție, Uimirea, cea de fiecare zi, Iulian a surprins prin icoanele sale, exprimate pe cât de simplu pe atât de profund. Exprimarea sa artistică, ilustrează crezuri religioase, care, Iulian le are pătrunse, adânc în ființa sa. Astfel, în acuarelele Acoperământul Maicii Domnului, Calea Pocăinței, exprimă crezul Dumnezeu Tatăl Ceresc, Creatorul e în TOATE. Tot așa în lucrarea Rugăciune către cer, el exprimă puterea Cuvântului din Rugăciune, a puterii propriilor rugăciuni. O altă convingere a sa, direct ,,zisă” prin arta picturii este Iubirea Dumnezeului adevărat, Tatăl Ceresc, în tablorile Smerenie și  Credință în rugăciune.

Legat de acest simplu fapt, trebuie completată idea că, spre rușinea mea, cei mai mici copii, și dau un singur nume, Adelina, de 4 ani, are cunoștințe religioase ortodoxe, și credință mai mare decât subsemnatul. Am fost impresionat de faptul că în afară de corul tinerilor din biserica Așezământului, toți copiii cunosc rugăciunile, cântecele, ritul, răspunsurile date preotului slujitor, și o fac cu o simplitate, normalitate și ușurință pe care numai copiii o pot avea. Și asta, fără a fi siliți de nimeni și de nimic. Asta e o parte din România Profundă!

Probabil din aceste procese intime, complexe din punct de vedere educațional, se formează tineri ce deja își cunosc Calea în viață, cum e cazul lui Iulian Lucaci.

Trebuie remarcat și peisajele sale, Amurgul Toamnei și Ritm, care dezvăluie darul descris mai sus într-o interpretare mult spiritualizată. Sensibilitatea, felul său de a fi, mai introvertit, este pregnant exprimat în lucrarea Inefabil.

GABRIEL, a expus 10 lucrări mari, majoritatea flori și câteva peisaje de excepție.

Gabriel se manifestă și exprimă deja, ca un tânăr bărbat, cu un interior plin de sensibilitate și sfiiciune. Poate părea paradoxal, dar nu e, exprimarea sa artistică directă, bărbătească, sinceră. Debutul (2014) a fost definit prin modul de pictare al florilor. La acestă expoziție a anului 2016, florile prezentate sunt un ,,efect” al unei abordări bărbătești, ce degajă multă bunătate sufletească, multe întrebări puse sieși, delicatețe și o loialitate cuceritoare.

S-au impus atenției doamnei doctor Olimpia Tudoran Ciungan (istoric și critic de artă, cu acțiuni prodigioase în domeniul picturii europene), care a evaluat Vernisajul, acuarelele: Însorirea magnoliei, Poenița de lumină, lumina din sufletul meu, la care adaug Freamăt de codru, Gingășia magnoliei, Flori de primăvară, Contrast – tablouri ce-l portretizează exact ca putere de expimare și valoare.>>