Acum este mai uşor să ajuţi copiii!

Fundaţia „Sfinţii Ierarhi Leontie şi Teodosie” a lansat campania de strângere de fonduri, bazată pe „Prevederea 2%” din Codul Fiscal.

Potrivit Codului Fiscal – Legea 571/2003, art. 57, alin. 4 (cu modificările şi completările ulterioare), orice salariat poate dispune statului să direcţioneze 2% din impozitul pe venitul anual, către organizaţii nonguvernamentale.

Direcţionând Fundaţiei 2% din impozitul datorat statului, fiecăre cetăţean va avea posibilitatea să contribuie la:

  • alfabetizarea copiilor neşcolarizaţi;
  • susţinerea copiilor nevoiaşi, pentru a putea merge la şcoală;
  • prevenirea situaţiilor de abuz şi neglijare a copiilor.

Prin această campanie, se creează un mecanism simplu prin care un cetăţean poate să decidă cum vor fi cheltuiţi 2% din impozitul datorat pe venit, direcţionând această sumă către Fundaţie.

Poţi ajuta copiii, fără să te coste nimic!

Descarcă formularul de direcţionare 2% din impozit către Fundaţie!

Puteţi depune formularul direct, trimițându-l prin poştă cu confirmare de primire la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de care aparţineți cu domiciliul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm. Declaraţiile se pot depune şi online, prin intermediul serviciului ANAF “Spaţiul privat virtual” disponibil la adresa: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
Data limita de depunere a formularelor la Administraţia Financiară de care aparţii este 25 MAI 2018.